Tarinagolf Oy – Peliohjesääntö vuodelle 2022

1 §
Tarinagolf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat greencardin haltijat:
• C-osakkeen omistajat ja 4 § mukaiset henkilöt maksettuaan pelioikeusvastikkeen ja joiden tulee olla jonkin kansallisen keskusliiton alaisen golfseuran jäseniä.
• Tarinagolf ry:n jäsenet, maksettuaan aikuis-, opiskelija- tai junioripelioikeusmaksun tai greenfee-maksun tai jos he kuuluvat lapsiryhmään.
• Vieraspelaajat greenfee -maksua vastaan yhtiön hallituksen tarkemmin määrittelemin rajoituksin.

2 §
C-osakkeen tuottamien pelioikeuksien, aikuis-, opiskelija- ja junioripelioikeuksienyhteismäärä on enintään 2500 kpl. Junioripelioikeudet on jaettu kolmeen ryhmään, vuonna
• 2009 ja sen jälkeen syntyneet Tarinagolf ry:n jäsenet kuuluvat lapsiryhmään eikä heiltä peritä vastiketta
• 2006-2008 syntyneet 200€
• 2005-2001 syntyneet 300€
• Opiskelijat 400€.
(Opiskelijoiden on esitettävä voimassa oleva virallinen opiskelijatodistus)
• Sotaveteraanit pelaavat ilmaiseksi.

3 §
C-osakkeen pelioikeuden luovuttaminen tai vaihto pelilipuiksi.
C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan toiselle nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. Pelioikeuden luovuttaminen on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2022.

Hallitus pyrkii luomaan edellytykset sille, että käyttämättä olevat C-osakkeiden pelioikeudet tulisivat aktiivikäyttöön siten, että osakkeen omistaja ja osakkeen vuokraamisesta kiinnostunut henkilö saatettaisiin yhteen.

C-osakkeen omistajalla on halutessaan oikeus vaihtaa pelioikeus 18:ta greenfee–lippuun. Pelioikeuden vaihtaminen greenfee-lippuihin on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2022. (Huom! Osakkeen-omistajan edut (ks. 6§ ja 7§) eivät ole tällöin voimassa.)

4 §
75-vuotta täyttänyt Tarinagolf Oy:n C-osakkeen omistaja, joka myy C-osakkeensa, on oikeutettu pelaamaan vuosittain henkilökohtaisella kausipelioikeudella yhtiökokouksessa määritellyn osakkaan pelioikeusvastikkeen hinnalla ja saamaan osakkeen omistajan etuisuudet käyttöönsä loppuelämänsä ajaksi. Etuuden edellytyksenä on, että kyseisen Cosakkeen uusi omistaja ottaa pelioikeuden henkilökohtaiseen käyttöönsä ja kaupantekoa seuraavan pelikauden pelikausivastike on maksettu.

5 §
Jäsenellä, joka pelaa C-osakkeen vuotuisella henkilökohtaisella kausipelioikeudella ns. Osakepelioikeus (C-osakkeen omistaja tai henkilö, joka on vuokrannut C- osakkeen pelioikeuden osakkeen omistavalta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä, tai täyttää 4 § mukaiset vaatimukset) on:
• oikeus varata itse peliaikoja nettiajanvarauksen kautta 4 viikkoa aikaisemmin
o Arkisin klo 15–18, viikonloppuisin klo 7–10 ja sesonkina klo 7–10 joka päivä.
Muille osakasajat vapautuvat 3 vuorokautta aikaisemmin.

6 §
C-osakkeen omistaja (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa (kausikortti), saa 20 % alennuksen seuraavista: bägivaraston vuokrat, rangeavaimen palloannokset ja golfauton vuokrat.


C-osakkeen omistajalla (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 10 euron- tai juniorigreenfee 5 euron alennuksella, kulloinkin voimassa olevasta greenfeen hinnasta, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa. Alennettu greenfee on vain 18 r.

Mikäli C-osakkeen omistaja on yritys, tämän oikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeuden haltija on merkittävässä omistussuhteessa ko. yritykseen.

8 §
Yhtiön hallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä, määräaikaisista tarjouksista, osamaksuista ja peliaikojen varaamisesta.

Hallitus 16.11.2021

Hyväksytty yhtiökokouksessa 14.12.2021