Tarinagolf Oy – Peliohjesääntö vuodelle 2020

1 §

Tarinagolf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat greencardin haltijat:

 • C-osakkeen omistajat ja 4 § mukaiset henkilöt maksettuaan pelioikeusvastikkeen ja joiden tulee olla jonkin kansallisen keskusliiton alaisen golfseuran jäseniä.
 • Tarinagolf ry:n jäsenet, maksettuaan aikuis-, opiskelija- tai junioripelioikeusmaksun tai greenfee -maksun tai jos he kuuluvat lapsiryhmään.
 • Vieraspelaajat greenfee -maksua vastaan yhtiön hallituksen tarkemmin määrittelemin rajoituksin.

 

2 §

C-osakkeen tuottamien pelioikeuksien, aikuis-, opiskelija- ja junioripelioikeuksien yhteismäärä on enintään 2500 kpl. Junioripelioikeudet on jaettu kolmeen ryhmään, vuonna

 • 2011 ja sen jälkeen syntyneet Tarinagolf ry:n jäsenet kuuluvat lapsiryhmään eikä heiltä peritä vastiketta
 • 2007-2010 syntyneet                                 100€
 • 2004-2006 syntyneet                                 200€
 • 2003-1999 syntyneet                                 300€
 • Opiskelijat 400€. Opiskelijoiden on esitettävä voimassa oleva virallinen opiskelijatodistus.

 

3 §

C-osakkeen pelioikeuden luovuttaminen tai vaihto pelilipuiksi.

C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan toiselle nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. Pelioikeuden luovuttaminen on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2020.

Hallitus pyrkii luomaan edellytykset sille, että käyttämättä olevat C-osakkeiden pelioikeudet tulisivat aktiivikäyttöön siten, että osakkeen omistaja ja osakkeen vuokraamisesta kiinnostunut henkilö saatettaisiin yhteen.

C-osakkeen omistajalla on halutessaan oikeus vaihtaa pelioikeus 18:ta greenfee–lippuun. Pelioikeuden vaihtaminen greenfee-lippuihin on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2020. (Huom! Osakkeen-omistajan edut (ks. 6§ ja 7§) eivät ole tällöin voimassa.)

 

4 §

75-vuotta täyttänyt Tarinaharjun Golf Oy:n C-osakkeen omistaja, joka myy C-osakkeensa, on oikeutettu pelaamaan vuosittain henkilökohtaisella kausipelioikeudella yhtiökokouksessa määritellyn osakkaan pelioikeusvastikkeen hinnalla ja saamaan osakkeen omistajan etuisuudet käyttöönsä loppuelämänsä ajaksi. Etuuden edellytyksenä on, että kyseisen C-osakkeen uusi omistaja ottaa pelioikeuden henkilökohtaiseen käyttöönsä ja kaupantekoa seuraavan pelikauden pelikausivastike on maksettu.

 

5 §

Jäsenellä, joka pelaa C-osakkeen vuotuisella henkilökohtaisella kausipelioikeudella ns. Osakepelioikeus (C-osakkeen omistaja tai henkilö, joka on vuokrannut C-osakkeen pelioikeuden osakkeen omistavalta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä, tai täyttää 4 § mukaiset vaatimukset) on:

 • oikeus varata itse peliaikoja nettiajanvarauksen kautta 4 viikkoa aikaisemmin
 • lisäksi 4 viikon varausetu Uuden Tarinan lähtöajoille: Arkisin klo 15-18 ja viikonloppuisin klo 7 – 10 lähtöajoille.
 • Viikonloppuvaraus koskee normaali kauden viikonloppuja sekä sesongin aikaan 22.6-9.8.2020 joka päivä
 • muille pelaajille ko. ajankohdan lähtöjen varausmahdollisuus avautuu vasta kolmea vuorokautta aikaisemmin.

 

6 §

C-osakkeen omistaja (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa, saa 10 prosentin alennuksen seuraavista: bägivaraston vuokrat, rangepallojen annokset ja golfauton vuokrat.

 

C-osakkeen omistajalla (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 10 euron-  tai juniorigreenfee 5 euron alennuksella, kulloinkin voimassa olevasta greenfeen hinnasta, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa. Alennettu greenfee on vain 18 r.

Mikäli C-osakkeen omistaja on yritys, tämän oikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeuden haltija on merkittävässä omistussuhteessa ko. yritykseen.

 

8 §

Yhtiön hallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä, määräaikaisista tarjouksista, osamaksuista ja peliaikojen varaamisesta.

 

Hallitus 23.10.2019                                                                               

Yhtiökokous 22.11.2019