Paikallissäännöt 2019

Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista, sääntö 16.

Kentän oleelliset osat

Kentällä olevat sillat ovat kentän oleellisia osia. Myös kuorike, sahanpuru ja hake ovat kentän oleellisia osia. Ei vapautusta.

Sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua.

Kunnostettavat alueet

Sepelisalaojat (pystysalaojat) ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen ilman rangaistusta.

Suojeltavat puut ja muurahaiskeot

Oranssein paaluin merkityt katajat ja tukipuin tuetut tai oranssein nauhoin merkityt istutetut puut sekä muurahaiskeot ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen ilman rangaistusta.

Kastelulaitteiden kannet

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Sähköjohdot kentällä

Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Uuden Tarinan 1. reikä

Uuden Tarinan 1. reiän väylällä oleva lato on kiinteä haitta. Vapautuminen ilman rangaistusta.

Jos pallo osuu Uuden Tarinan 1-väylää pelattaessa oransseilla paaluilla merkittyyn pylväsrakennelmaan tai sen osaan, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti rangaistuksetta. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa.

 

 

Uuden Tarinan 12. reikä  

Uuden Tarinan 12. reiän out-raja (valkea paalutus) koskee vain reikää 12. Pelattaessa Uuden Tarinan reikää 13, ovat reiän 12 valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut, kiinteitä haittoja. Paalujen reiän 13 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta.

Vanhan Tarinan 18. reikä

Viheriön ja vesiesteen välissä oleva hiekka on pelialuetta (ei ole hiekkaeste).

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella VT 18 viheriön
edessä olevalla alueella, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti.

Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän
aikana, pelaaja voi valita joko:

 • Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla,
  jolloin varapalloa ei saa enää pelata. Varapallolla lyötyjä lyöntejä
  ennen sen hylkäämistä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka
  on pelattu yksinomaan tällä pallolla) ei lasketa, tai
 • Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata
 • Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai
  tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella.
  Varapallosta tulee pelissä oleva pallo.

Jos pallo on Vanhan Tarinan 18. reiän vesiesteen edessä olevalla, lyhyeksi leikatulla, vihrein laatoin merkatulla alueella, saa pallon rangaistuksetta nostaa, puhdistaa ja asettaa enintään 15 cm:n päähän merkistä, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Ennen pallon nostamista tulee se merkitä. Pelaaja voi siirtää pallonsa vain kerran. Kun pallo on asetettu, on se pelissä.

Mittamerkit kentällä

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta.

KENTÄN MERKINNÄT

Pelialueen raja – Valkea paalu

Estealue, vesieste – Keltainen paalu

Estealue, sivuvesieste  – Punainen paalu

Suojelukohde- Oranssi paalu

Kunnostettava alue   –  Sininen paalu tai valkea viiva maassa

Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty – Sinivalkea paalu

Alueen rajan päättyminen merkitään mustapäisellä paalulla. Raja jatkuu 90 asteen kulmassa paalusta poispäin kyseistä reikää pelattaessa.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli: reiän menetys
 • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

 

Siirtosääntö (Talvisääntö)

Tämän paikallissäännön voimassaolosta kerrotaan pelaajille tapauskohtaisesti erikseen, ei voi yhdistää muihin paikallissääntöihin.

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asettava enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran. Kun se on asetettu on se pelissä. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavoin, esimerkiksi mailan lavalla, saa hän lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Tasoitus- ja kilpailutoimikunta

 

Kentän merkinnät
Pelialueen raja 
Valkea paalu
Estealue, vesieste 
Keltainen paalu
Estealue, sivuvesieste  
Punainen paalu
Suojelukohde
Oranssi paalu
Kunnostettava alue  
Sininen paalu tai valkea viiva maassa
Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty
Sinivalkea paalu

Alueen rajan päättyminen merkitään mustapäisellä paalulla. Raja jatkuu 90 asteen kulmassa paalusta poispäin kyseistä reikää pelattaessa.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli: reiän menetys
 • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

Siirtosääntö (Talvisääntö)

Tämän paikallissäännön voimassaolosta kerrotaan pelaajille tapauskohtaisesti erikseen, ei voi yhdistää muihin paikallissääntöihin.

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asettava enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran. Kun se on asetettu on se pelissä. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavoin, esimerkiksi mailan lavalla, saa hän lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Tasoitus- ja kilpailutoimikunta