Yhteisön tulevat kokoukset

Ilmoitus Savon Sanomissa 30.11.2021

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2021, klo 18.00
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen
  • puheenjohtaja ja sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Henkilövalinnat
  • naiskapteeni vuosiksi 2022 – 2023
  • kaksi johtokunnan jäsentä vuosiksi 2022-2024
  • tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai sääntöjen 8 §:n mukainen tilintarkastusyhteisö
   • nykyinen; Tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy
 1. Vahvistetaan
  • vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksuiksi, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus

Johtokunnan esitys:

  • Jäsenmaksu aikuiset 100 € ja juniorit alle 21 v, sekä opiskelijat 80 €
  • Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää liittymiseen
  • Viivästysmaksua ei peritä
  • Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2022
  • puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot

                                            Johtokunnan esitys:

  • vakiintuneen tavan mukaisesti johtokunnan jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
  • vuoden 2022 talousarvio (Liite 1) ja toimintasuunnitelma (Liite 2)
 1. Päätetään Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden ehtoihin vuodelle 2022 (Liite 3)
 2. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen jaetaan perinteiset puheenjohtajan- ja AK-stipendit, sekä julkistetaan vuoden tarinalainen.

Johtokunta

Tarinagolf ry syyskokous 14.12.2021 esityslista web

 

 

 

 

 


Tarinagolf Oy
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Kuopio 14.12.2021, klo 19.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja
 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 8. Päätetään vuodelle 2022;
  • peliohjesäännön sisällöstä,
   • Hallituksen esitys: liite 1
  • vastikkeen määrästä
   • Hallituksen esitys: liite 2
  • pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta,
   • Hallituksen esitys: liitteissä 1 ja 2
  • toimintasuunnitelman sisällöstä
   • Hallituksen esitys: liite 3
  • hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
   • Hallituksen esitys: vakiintuneen tavan mukaisesti hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesta B-osakkeen muuntamisesta
    • Hallituksen esitys:
     • B – osakkeiden muuntaminen on mahdollista 1.1.–30.9.2022 välisenä aikana ja muuntaminen maksaa 700€ /osake.
 1. Valitaan;
  • hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
  • tilintarkastajat
   • Hallituksen esitys: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Kananen.
 1. Kokouksen päättäminen

Tarinagolf Oy syyskokous 14.12.2021 esityslista web

 

 

 

 

 

 

Yhteisön aiemmat kokoukset

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Kuopio 26.5.2021, klo 18.00

Tarinagolf Oy yhtiökokous pöytäkirja kevät 2021 web

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.30

Tarinagolf ry kevätkokous kokouspöytäkirja 2021 web

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.00

Tarinagolf ry kevätkokous kokouspöytäkirja 2020

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.30

Tarinagolf ry syyskokous kokouspöytäkirja 2020

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 19.00

Tarinagolf Oy varasinainen yhtiökokous pöytäkirja kevät 2020

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 19.15

Tarinagolf Oy varsinainen yhtiökokous kokouspöytäkirja syksy 2020

Katso myös Jouni Purasesta uusi puheenjohtaja ja hallituksen strategiakatsaus.