Yhteisön 2021 kokoukset

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Kuopio 26.5.2021, klo 18.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 1. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen esityslista
 4. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (Liite1)
 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 10. Kokouksen päättäminen.

Tarinagolf Oy yhtiökokous esityslista kevät 2021

 

 

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.30

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan:
   • Puheenjohtaja
   • Sihteeri
   • Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö)
   • Äänten laskijat (2 hlö)
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 5. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokous Tarinagolf ry esityslista 2021

 

 

Yhteisön 2020 kokoukset

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.00

Tarinagolf ry kevätkokous kokouspöytäkirja 2020

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.30

Tarinagolf ry syyskokous kokouspöytäkirja 2020

 

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 19.00

Tarinagolf Oy varasinainen yhtiökokous pöytäkirja kevät 2020

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 19.15

Tarinagolf Oy varsinainen yhtiökokous kokouspöytäkirja syksy 2020

Katso myös Jouni Purasesta uusi puheenjohtaja ja hallituksen strategiakatsaus.