Yhteisön kokouskutsut

Tarinagolf ry.

V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S

Sokos Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 21.4.2022, klo 18.00

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan:

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö)
 • Äänten laskijat (2 hlö)
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 5. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokous Tarinagolf ry esityslista 2022


Tarinagolf Oy

V A R S I N A I N E N (K E V Ä T) Y H T I Ö K O K O U S
Sokos Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 21.4.2022, klo 19.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
    • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja
 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2021.
 9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (Liite 9)
 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 12. Hallituksen esitys suunnatusta osakeannista (Liitteet 12.1 ja 12.2)
 13. Kokouksen päättäminen

Tarinagolf Oy yhtiökokous esityslista kevät 2022

Yhteisön kokouspöytäkirjat

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2021

Tarinagolf ry syyskokous 14.12.2021 pöytäkirja web

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2021

Tarinagolf Oy syyskokous 14.12.2021 pöytäkirja web

Katso myös:

 


 

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Kuopio 26.5.2021

Tarinagolf Oy yhtiökokous pöytäkirja kevät 2021 web

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Tarinagolf KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021

Tarinagolf ry kevätkokous kokouspöytäkirja 2021 web

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020

Tarinagolf ry kevätkokous kokouspöytäkirja 2020

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020

Tarinagolf ry syyskokous kokouspöytäkirja 2020

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020

Tarinagolf Oy varasinainen yhtiökokous pöytäkirja kevät 2020

Tarinagolf Oy
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020

Tarinagolf Oy varsinainen yhtiökokous kokouspöytäkirja syksy 2020

Katso myös Jouni Purasesta uusi puheenjohtaja ja hallituksen strategiakatsaus.