Kevätkokoukset 2018

 

Tarinagolf Oy

V A R S I N A I N E N   Y H T I Ö K O K O U S

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 9.5.2018, klo 18.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja
 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 12. Kokouksen päättäminen.

Kokousmateriaalit


 

Tarinagolf ry.

V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 9.5.2018, klo 19.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 5. Kokouksen päättäminen.

Kokousmateriaalit


Syyskokoukset 2017 

Pöytäkirjat:

Tarinagolf ry kokouspöytäkirja

Tarinagolf Oy kokouspöytäkirja