Kevätkokoukset 2017

Aikataulu:

17.00 Tarinagolf ry. kevätkokous

18.00 Tarinagolf Oy kevätyhtiökokous


Tarinagolf ry.

V A R S I N A I N E N     K E V Ä T K O K O U S

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 26.4.2017, klo 17.00

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö)

Äänten laskijat (2 hlö)

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  3. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
  5. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokouksen esityslista ja tilinpäätös


Tarinagolf Oy

V A R S I N A I N E N   Y H T I Ö K O K O U S

Tarinan Klubi, Siilinjärvi 26.4.2017, klo 18.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen

    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja

7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2016.

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen esityslista ja tilinpäätös