Syyskokoukset 2017

Aikataulu:

17.00 Toimitusjohtajan katsaus

18.00 Tarinagolf ry. syyskokous

19.30 Tarinagolf Oy syysyhtiökokous


Tarinagolf ry.

V A R S I N A I N E N     S Y Y K O K O U S

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 28.11.2017, klo 18.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat (2 hlö)

Äänten laskijat (2 hlö)

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Henkilövalinnat
 4. Vahvistetaan
  • vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksut, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus
  • puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot
  • vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma
 5. Päätetään Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden ehtoihin vuodelle 2018 
 6. Kokouksen päättäminen

*****

Tarinagolf ry. syyskokouksen esityslista


Tarinagolf Oy

V A R S I N A I N E N   Y H T I Ö K O K O U S

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 28.11.2017, klo 19.30

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen

    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja

7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

8. Päätetään vuodelle 2018

 • peliohjesäännön sisällöstä
 • vastikkeen määrästä
 • pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta,
 • toimintasuunnitelman sisällöstä
 • hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesta B-osakkeen muuntamisesta

9. Valitaan

 • hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
 • tilintarkastajat

10. Kokouksen päättäminen.

*****

Tarinagolf Oy yhtiökokouksen esityslista