Tarinaharjun Golf Oy - Peliohjesääntö vuodelle 2019

 

1 §

Tarinagolf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat greencardin haltijat:

 

2 §

         C-osakkeen tuottamien pelioikeuksien ja vuokrapelioikeuksien yhteismäärä on enintään 2500 kpl. Vuokrapelioikeuksista (850 kpl) on junioripelioikeuksia enintään 350 kpl. Junioripelioikeudet on jaettu kolmeen ryhmään, vuonna

 

3 §

C-osakkeen pelioikeuden luovuttaminen ja vaihto pelilipuiksi: C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan toiselle nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. Pelioikeuden luovuttaminen on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2019.

Hallitus pyrkii luomaan edellytykset sille, että käyttämättä olevat C-osakkeiden pelioikeudet tulisivat aktiivikäyttöön siten, että osakkeen omistaja ja osakkeen vuokraamisesta kiinnostunut henkilö saatettaisiin yhteen.

C-osakkeen omistajalla on halutessaan oikeus vaihtaa pelioikeus 17:ta greenfee–lippuun. Pelioikeuden vaihtaminen greenfee-lippuihin on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2019.

 

4 §

75-vuotta täyttänyt Tarinaharjun Golf Oy:n C-osakkeen omistaja, joka myy C-osakkeensa, on oikeutettu pelaamaan vuosittain henkilökohtaisella kausipelioikeudella yhtiökokouksessa määritellyn osakkaan pelioikeusvastikkeen hinnalla ja saamaan osakkeen omistajan etuisuudet käyttöönsä loppuelämänsä ajaksi. Etuuden edellytyksenä on, että kyseisen C-osakkeen uusi omistaja ottaa pelioikeuden henkilökohtaiseen käyttöönsä ja kaupantekoa seuraavan pelikauden pelikausivastike on maksettu.

 

5 §

Jäsenellä, joka pelaa C-osakkeen vuotuisella henkilökohtaisella kausipelioikeudella (C-osakkeen omistaja tai henkilö, joka on vuokrannut C-osakkeen pelioikeuden osakkeen omistavalta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä, tai täyttää 4 § mukaiset vaatimukset) on:

6 §

C-osakkeen omistaja (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa, saa 10 prosentin alennuksen seuraavista: bägivaraston vuokrat, rangepallojen annokset ja golfauton vuokrat.

 

 

C-osakkeen omistajalla (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 10 euron-  tai juniorigreenfee 5 euron alennuksella, kulloinkin voimassa olevasta greenfeen hinnasta, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa. Alennettu greenfee on vain 18 r.

Mikäli C-osakkeen omistaja on yritys, tämän oikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeuden haltija on merkittävässä omistussuhteessa ko. yritykseen.

 

8 §

Yhtiön hallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä, määräaikaisista tarjouksista, osamaksuista ja peliaikojen varaamisesta.

 

Hallitus 30.10.2018   

Yhtiökokous 27.11.2018