Paikallissäännöt 2018

Kentän oleelliset osat

Kentällä olevat sillat ovat kentän oleellisia osia. Myös kuorike, sahanpuru ja hake ovat kentän oleellisia osia. Sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua (Sääntö 24-2, lähin vapauttava paikka).

Kunnostettavat alueet

Sepelisalaojat (pystysalaojat) ovat kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25).

Suojeltavat puut ja muurahaiskeot

Oranssein paaluin merkityt katajat ja tukipuin tuetut tai oranssein nauhoin merkityt istutetut puut sekä muurahaiskeot ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan.

Irtokivet hiekkaesteessä

Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).

Kastelulaitteiden kannet

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Sähköjohdot ja valotolpat kentällä

Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö kilpailuissa on sallittu, mutta vain etäisyyden mittausominaisuutta saa käyttää. Monitoimilaitteita, älypuhelimia tms. voi käyttää matkan mittaamiseen, vaikka niissä olisi kiellettyjä ominaisuuksia, kunhan kiellettyjä ominaisuuksia ei käytä eikä katsele.

Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikutta­vat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom! Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy, kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Uuden Tarinan 1. väylä

Uuden Tarinan 1. väylällä oleva lato on kiinteä haitta. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan. 

Jos pallo osuu kentällä (Uuden Tarinan 1. väylällä) ilmassa olevaan sähköjohtoon, (tai Uuden Tarinan 1-väylän keskellä olevaan, oranssilla merkillä merkittyihin sähköpylväisiin ja niissä oleviin haruksiin) lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa Säännön 20-5 mukaisesti (Pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).

Uuden Tarinan 12. väylä  

Uuden Tarinan 12. väylän out-raja (valkea paalutus) koskee vain väylää 12. Pelattaessa Uuden Tarinan väylää 13, ovat väylän 12 valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut, kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen väylän 13 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Vanhan Tarinan 18. väylä

Viheriön ja vesiesteen välissä oleva hiekka on pelialuetta (ei ole hiekkaeste).

Jos pallo on Vanhan Tarinan 18. reiän vesiesteen edessä olevalla, lyhyeksi leikatulla, vihrein laatoin merkatulla alueella, saa pallon rangaistuksetta nostaa, puhdistaa ja asettaa enintään 15 cm:n päähän merkistä, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Ennen pallon nostamista tulee se merkitä. Pelaaja voi siirtää pallonsa vain kerran. Kun pallo on asetettu, on se pelissä.

Mittamerkit kentällä

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Kentän merkinnät

Pelialueen raja

Pelialueen raja valkoinen paalu
Vesieste keltainen paalu
Sivuvesieste punainen paalu
Suojelukohde oranssi paalu
Kunnostettava alue sininen paalu tai valkea viiva maassa
Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty sinivalkea paalu

Alueen rajan päättyminen merkitään mustapäisellä paalulla. Raja jatkuu 90 asteen kulmassa paalusta poispäin kyseistä väylää pelattaessa.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

 

TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN VOIMASSAOLOSTA ON KERROTTAVA PELAAJILLE TAPAUSKOHTAISESTI ERIKSEEN, EI VOI YHDISTÄÄ MUIHIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN.

Siirtosääntö (Talvisääntö)

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asettava enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran. Kun se on asetettu (sääntö 20-4), on se pelissä. Jos pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavoin, esimerkiksi mailan lavalla, saa hän lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 

Tasoitus- ja kilpailutoimikunta

Paikallissääntö pallon osumisesta sähköpylväisiin Uuden Tarinan 1. väylällä päivitetty 06/2018.