09.09.2016 [08:03]

Terveisiä puheenjohtajapäivästä, Hill Side Golf Club 27.8.2016

Puheenjohtajapäivässä oli edustettuna 41 golfklubia ja kaikki alueet. Kokouksen asialistalla olivat mm. sääntömuutokset ja Suomen golfin strategiatyö.

Liittohallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen totesi puheenvuorossaan, että Rio on tuonut lajille erinomaisesti positiivista näkyvyyttä. Mukana Riossa oli täydellä neljän pelaajan joukkueella yhdeksän Euroopan maata, Suomi mukaan lukien. Voimme olla ylpeitä siitä, että kokonaisuudessaan suomalaiset pelasivat jopa paremmin, kuin heidän rankinsijoituksensa antoi odottaa. Nyt on hyvä kääntää katseet jo Tokioon, kuten Marikakin totesi Laten ja Marikan kisatapahtumassa.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutosehdotuksen viimeisintä versiota, joka löytyy Golfliiton sivuilta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että versio oli selvä parannus edellisiin versioihin. Hyväksymisaikataulu mahdollistaa strategian jalkautuksen yhteydessä mahdollisesti esiin tulevien ajatusten mukaan ottamisen ehdotukseen.

Strategian jalkauttamista varten on perustettu SGL:n, FGMA:n, SGK:n ja PGA:n yhteisen ohjausryhmä. Puheenjohtajana toimii Elisabeth Spåre. Muita jäseniä ovat Harri Kainulainen, Toni Laakso, Kari Kasanen (Talent Vectia), Esa Meriläinen, Mika Nieminen, Petri Peltoniemi, Mika Valkamo ja Hans Weckman. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida Suomen golfin strategian toteuttamista.

Muuten keskusteltiin mm. juniorienmäärän vähenemisestä ja toimienpiteistä tähän liittyen. Draivia kouluun -ohjelmasta on saatu hyvää palautetta ja opettajia on ollut runsaasti koulutuksessa (Draiviakouluun.fi). Jatkossa painotusta siirretään enemmän joukkuemaisuuteen ja myös kilpailujärjestelmään liittyen nuorten toimintaa ohjataan enemmän joukkuekilpailun suuntaiseksi.

Naistoiminnasta oli yleisesti positiivinen fiilis. Strategiaryhmä valmistelee toimenpiteitä ja ladykapteeniverkostolla on keskeinen rooli.  Esimerkkinä uusista tavoista näkyä, tilaisuudessa esiteltiin Pirkanmaan ladygolfareiden toteuttama Flashmob Likkojen lenkin yhteydessä. Katso video YouTubesta :)

Viestinnästä todettiin, että käytössämme on kolmenlaista mediaa, omaa (esim. Golflehti), ansaittua (esim. Rio) ja ostettua (esim. Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma). Pohdinnan alla ovat kohderyhmät ja kanavat. Haluammeko lähestyä esim. alle 30-vuotiaita, joille uusien pelaajien kyselyn pohjalta suuntaa antavasti voidaan todeta tärkeää olevan raha, vai yli 50-/60-vuotiaat, joille tärkeää ovat terveysvaikutukset ja sosiaalisuus? 

Veijo Notkola puhui esteettömistä golfkentistä. Golfyhteisössä tehtäviä toimenpiteitä suunniteltaessa on hyvä huomioida pelaajat, joilla on erilaisia rajoitteita, mutta jotka edelleen voisivat pelata, jos heidän tarpeitaan olisi huomioitu. Golfareiden keski-ikä on korkea, ja jo nyt tiedetään että golfarin ikäodote on 5 vuotta korkeampi kuin ei-golfin. Suomen HCP Golf ry:llä on meneillään OKM:n rahoittama hanke, jossa tutkitaan vammaisten ja vajaakuntoisten mahdollisuuksia golfin harrastamiseen. Tavoitteena projektissa on ensivaiheessa selvittää puutteita ja tuottaa yhteisöjen käyttöön esteettömyyttä selvittävä järjestelmä, sekä toisessa vaiheessa auttaa golfyhteisöjä kehittämistyössä. Samoin tavoitteena on parantaa vammaisiin liittyvää asenneilmastoa. Vuoden 2018 kenttäoppaassa on tarkoituksena olla tietoa myös kentän sopivuudesta vammaisille. 

Lopuksi Petri Peltoniemi totesi mm., että golfyhteisöjen hyvät käytännöt -kirja on tulossa golfyhteisöjen käyttöön, futisgolfin osalta on aloitettu liitossa toimenpiteiden suunnittelu ja tyttögolfin edistämiseen lajien välisen yhteistyön kautta on haettu ministeriöltä rahoitusta.

Tiedoksi vielä, että avajaispuheenvuoronsa lopuksi Timo Laitinen totesi, ettei hänellä työkiireiden takia valitettavasti ole aikaa SGL:n puheenjohtajatehtävän hoitamiseen, eikä näin ollen jatkossa ole käytettävissä puheenjohtajaksi. Lisää voitte lukea www.golfpiste.com.

Teemme paraikaa omaa Suomen golfin strategian pohjalle rakennetuvaa Tarinan strategiaa, joka luo linjat toiminnallemme vuoteen 2020. Järjestimme 7.9. strategian tiimoilta jäsenillan, jonka pohjalta strategialuonnosta muokattiin. Luonnos tulee vielä teille kaikille kommentoitavaksi Tarinan verkkosivuille. Toivon, että otatte kantaa ja tuotte esille konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla voimme tarvittaessa vielä tehdä viilauksia.

Mukavia pelikelejä ja syksyisiä golfhetkiä!

Minna

puheenjohtaja
Tarinagolf ry