27.11.2018 [21:30]

Seuran syyskokouksessa valittiin erovuoroisen, seuraa jo viisi vuotta menestyksekkäästi luotsanneen Minna Hirvosen seuraajaksi Tiina Eskel-Mustonen. Kapteenina jatkaa Risto Hämäläinen sekä ladykapteenina Tiinan kapteenikauden loppuun Sari Hoffren. 

Uusi ja vanha puheenjohtaja eli Minna Hirvonen ja Tiina Eskel-Mustonen. 


Tiina on hoitanut johtokunnassa viestintää sekä ollut viimeiset 3 vuotta myös ladykapteenina. Tiinan tultua valituksi puheenjohtajaksi, jäi ladykapteenin pesti avoimeksi. Sarille johtokuntatyöskentely on myös tuttua, hänen vastuualueenaan on ollut kummitoiminta ja uusien pelaajien aktivointi. Uusina johtokuntaan valittiin Oili Mönkkönen, Heikki Savolainen sekä Linda Haara. Oilin vastuualueeksi johtokunnassa on kaavailtu naistoimintaa, Heikin perhetoiminta ja Lindalla opiskelijat ja nuoret aikuiset, mutta johtokunta valitsee keskuudestaan jäsenet toimikuntiin järjestäytymiskokouksessaan. 

Johtokunnassa jatkavat Jouni Puranen (kilpailu- ja tasoitustoiminta), Paavo Ruotsalainen (senioritoiminta) sekä Antti Mustonen (nuoriso- ja valmennustoiminta). 

Uutena toimintana seurassa alkaisi siis Heikin luotsaama perhetoiminta. Tavoitteena on luoda koko perheelle mahdollisuus golfin harrastamiseen myös ns. ruuhkavuosina, kun lapset ovat pieniä. Käytännön toimina tämä voi tarkoittaa esim. lapsiperheille suunnattuja tapahtumia ja päivähoitotoiminnan aktivointia yms. Linda taas itse opiskelevana on lähellä opiskelijaikäisiä sekä nuoria aikuisia ja sen sektorin hallinta seurastamme on myös puuttunut. 

Syyskokouksen yhteydessä seura ja AK-stipendirahasto muistivat ansioituneita pelaajia stipendien muodossa.

AK-stipendin saivat 

  • Anton Roth
  • Mikko Tykkyläinen
  • Joni Huttunen
  • Veikka Koistinen
  • Jiri Jyrkivaara
  • Katariina Korhonen

Lisäksi jaettiin nuorisotoimikunnan stipendi, joka jaettiin Niko Mönkköselle. Niko on aktiivisesti ja määrätietoisesti harjoitellut lajia ja tsempannut muita harrasteryhmäläisiä harjoituksissa. Puheenjohtajan stipendin saivat SM-kisoissa menestyneet Tero Peltoja ja Lauri Ruuska. Lisäksi Terveyspalvelu Verso muisti stipendin muodossa Joni Huttusta, Anton Rothia sekä Kaapo Venäläistä. 

Stipendiaatit. Vasemmalta Kaapo Venäläinen, Anton Roth, Joni Huttunen, Mikko Tykkyläinen, Veikka Koistinen ja Niko Mönkkönen. 

Golfyhtiön hallitukseen tulivat osakeyhtiön syyskokouksessa valituiksi Hannu Palsola sekä Sirpa Karppi. Seuraa yhtiön hallituksessa edustaa Tiina Eskel-Mustonen. Hallituksessa jatkavat Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö, Eero Saukkonen ja Pasi Pitkänen. 

Onnea kaikille!