12.11.2018 [00:00]

 

Syyskokousten aikataulu 27.11.2018

17.00 Toiminnanjohtajan katsaus – Pelaaja ensin tulokset ja Tarina tänään
18.00 Tarinagolf ry. syyskokous. Kokousmateriaalit löydät täältä.
19.00 Tarinagolf Oy syyskokous. Kokousmateriaalit löydät täältä.


Tänä vuonna seuran johtokunnassa ovat erovuorossa puheenjohtaja mieskapteeni ja kaksi erovuorossa olevaa johtokunnan jäsentä

Puheenjohtaja vaihtuu:

 • Minna Hirvonen tekee tilaa uudelle puheenjohtajalle. 

Mistä moinen päätös, Minna Hirvonen?

”Nämä viimeiset viisi vuotta ovat olleet antoisia. Näen kuitenkin, että oma siviilityöni on tällä hetkellä niin työntäyteinen, että en juuri nyt pysty antamaan seuralle sitä panosta, jonka itse toivoisin voivani antaa. Siksi on aika antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle ja samalla myös uusille tuulille”.

 

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet: 

 • Risto Hämäläinen (Mieskapteeni)
 • Pauliina Söderlund-Hänninen (Naistoimikunta)
 • Seppo Kantosalo (Kilpailu- ja tasoitustoiminta)

 

Kaikki neljä edellä ilmoitettua johtokuntapaikkaa ovat avoinna ja niihin voi ilmoittautua ehdolle etukäteen Tarinan toimistoon: toimisto@tarinagolf.fi, puh. 020 1878 702 tai toiminnanjohtajalle Osmo Ruuska; osmo.ruuska@tarinagolf.fi, puh. 020 1878710.

Sääntöjen mukaan luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan. Lisäksi erovuorossa oleva voidaan valita myös jatkokaudelle.


Avoin ehdokkuus – avoin äänestys

Millainen on vuoden 2019 johtokunta:

Johtokunnassa jatkavat edelleen:
 

 • Tiina Eskel-Mustonen (2018-2019) valittiin edellisessä syyskokouksessa kapteeniksi ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa.
 • Antti Mustonen (2018-2020) valittiin vuosi sitten syyskokouksessa ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa. Hänen vastuualueenaan on ollut nuoriso- ja valmennustoiminta.
 • Jouni Puranen, (2018-2020) valittiin vuosi sitten syyskokouksessa ja jatkaa edelleen johtokunnassa. Hänen vastuualueenaan on ollut tapahtumat, sekä osittain kilpailu- ja tasoitustoiminta.
 • Paavo Ruotsalainen (2017-2019) valittiin kaksi vuotta sitten syyskokouksessa ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa. Vastuualueena on ollut senioritoiminta.
 • Sari Hoffren (2018-2019) valittiin vuosi sitten ja jatkaa edelleen johtokunnassa. Vastuualueena on kummitoiminta ja uusien pelaajien aktivoiminen.


Neljä johtokunnan jäsenen paikkaa ovat avoinna seuraavassa syyskokouksessa:

 • Puheenjohtaja, joka valitaan kaksivuotiskaudeksi
 • Mieskapteeni, joka niin ikään valitaan kaksivuotiskaudeksi
 • Kaksi johtokunnan jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskausiksi

 

Johtokunnan jäsenten roolit ja tehtävät:

Seuran säännöt määrittelevät ainoastaan seuraavat roolit; johtokunnan puheenjohtaja, naiskapteeni, mieskapteeni. Lopulliset tehtäväalueet ja niiden lopullisen vastuujaon kaudelle 2018 määrittelee ja päättää uusi johtokunta.


Oletko kiinnostunut tai tiedätkö hyvän ehdokkaan?

Jos johtokuntaan ehdolla ehdokas tai tukijoukko, haluaa etukäteen esittelyn ehdokkaasta Tarinan sivuille, se onnistuu ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Osmo Ruuskaan puh. 020 1878710 tai osmo.ruuska@tarinagolf.fi tai viestintävastaava Tiina Eskel-Mustoseen puh. 050 594 7190 tai tiina.eskelmustonen@tarinagolf.fi

Kuten todettua, luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle puheenjohtajaksi ja johtokuntaan ilman netissä olevaa etukäteisesittelyä.

Seuraavia henkilöitä on pyydetty ehdokkaiksi johtokuntaan ja he ovat myös antaneet suostumuksensa (ilmoitettu toimistoon 12.11.2018 mennessä):

Puheejohtajaksi ehdolla:

 • Tiina Eskel-Mustonen

Mieskapteeniksi on ehdolla:

 • Risto Hämäläinen

Johtokuntaan ovat ehdolla: (henkilöt aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan)

 • Oili Mönkkönen

Katso myös ehdolla olevien esittelyt.


Yhtiölle uusi hallitus 

Samassa yhteydessä seuran syyskokouksen kanssa pidetään myös Tarinagolf Oy:n yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet kaudelle 2019. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa ei enää ole varajäseniä. Hallitus itse valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.


Nykyisessä, vuoden 2017 Tarinagolf Oy:n, hallituksessa on ollut puheenjohtajana Kari Niskanen, sekä varapuheenjohtajana Marjo-Kaisa Väisänen, sekä jäseninä, Minna Hirvonen, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen Seppo Rönkkö ja Eero Saukkonen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ovat käytettävissä kaudelle 2019; Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö, Eero Saukkonen ja Pasi Pitkänen. 


Nyt on vaikuttamisen aika

Nyt jokaisella seuramme jäsenellä ja osakkeen omistajalla on siis erinomainen mahdollisuus vaikuttaa golfyhteisömme tulevaisuuteen.
Tule siis paikalle Hotelli Rauhalahteen 27.11.2018 klo 17.00 keskustelemaan, ehdottamaan, kannattamaan ja äänestämään seurallemme ja yhtiöllemme tärkeistä henkilövalinnoista.

 • Tarinagolf ry:n syyskokous, 27.11 klo 18.00, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla jäsenillä.
 • Tarinagolf Oy:n yhtiökokous 27.11 klo 19.00, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla osakkeen ja/tai valtakirjan omistajilla.

Johtokunnan ja hallituksen tehtävät

Jotta tiedämme ketä äänestää ja mihin äänestää, kertaamme miten seura ja yhtiö toimivat.


Golfyhteisöämme johtaa seuran (Tarinagolf ry.) johtokunta ja golfyhtiön (Tarinagolf Oy) hallitus. 

Karkeasti työnjaon voi jakaa seuraavasti:
- Tarinagolf ry:n johtokunta vastaa pääasiassa seuraamme (jäsenet) koskevista asioista ja toiminnoista, kuten nuoriso- ja valmennustoiminta, klubitoiminta, naistoiminta, senioritoiminta, avoimet kilpailut ja tapahtumat jne.
- Tarinangolf Oy:n hallitus (osakkeenomistajat) puolestaan vastaa palveluista ja kaikkeen omaisuuteen, kuten kenttään, klubiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi kaikki kenttätyöntekijämme ovat yhtiön palkkalistoilla. Sen sijaan esim. caddiemasterit ovat seuran palkkalistoilla ja seura maksaa myös osan toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin palkasta. Tarinagolf Oy toimii yhdessä yrittäjien kanssa, jotka tuottavat mm. proshop, ravintola- ja alkeiskurssi- ym. opetus- ja valmennuspalveluja.


Yhdistyksen säännöt (6§) määrittelevät johtokunnan jäsenten määrän (puheenjohtaja, kaksi kapteenia ja kuusi muuta jäsentä), jäsenyysajan, sekä vastuualueet, mm. puheenjohtajan ja kapteenien osalta jne.


Viime vuosien käytäntö on osoittanut, että seuran sääntöjen määräämien roolien lisäksi, jokaisella vastuualueella, (esim. kilpailutoiminta, senioritoiminta jne.) on hyvä olla vastuuhenkilö johtokunnassa. Kyseinen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa toimintasuunnitelmasta, toimintasuunnitelman toteutuksesta ja taloudesta.


Operatiivisesti toimintaa pyöritetään yhdessä toimikunnan kanssa, jonka valittu johtokunnan jäsen muodostaa. Toimikunnan koko vaihtelee tarpeen mukaan. Toimikuntien valmistelemat toimintasuunnitelmat hyväksyy syyskokous. Seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä toimikuntien kanssa. Toiminnanjohtaja ja muu seuran palkattu henkilöstö tukevat toimikuntien toimintaa.


Yhtiön puolella taas yhtiön hallitus ohjaa ja antaa tavoitteet sekä suuntaviivat toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja pyörittää koko yhtiön palvelutuotantoa yhdessä palkatun henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Hänen tukena hallituksen lisäksi on mm. hallituksen alaisuudessa toimiva kenttätoimikunta. Lisäksi Tarina on tunnettu siitä, että vapaaehtoisia saadaan mukaan talkootöihin.


Miten johtokunta valitaan?

Seuran johtokunnan jäsenet valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan, pois lukien puheenjohtaja ja kapteenit, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi siis vähintään kaksi (2) jäsentä on erovuorossa. Jos joku johtokunnan jäsenistä eroaa kesken kauden, valitaan seuraavassa virallisessa kokouksessa hänen loppukaudelleen uusi johtokunnan jäsen. Golfyhtiön hallitus nimetään vuosittain.

Johtokunnan paikat täytetään seuran syyskokouksessa
Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksen yhteydessä – periaatteella jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Johtokunnan jäseneksi voidaan ehdottaa ketä tahansa seuran jäsentä.


Tarinagolf ry:n (seuran) kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki läsnäolevat jäsenet – myös juniorit. 

Kysymys: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla?
Vastaus: Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä ellei säännöissä ole niin määrätty. Säännöissä on siis yksityisten henkilöiden osalta oltava maininta valtakirjojen käyttämisoikeudesta, jos halutaan, että he voivat äänestää valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa. Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö (esim. oy, ry, säätiö) sen sijaan käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa valtuuttamansa edustajan kautta.
Lähde: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/usein_kysyttya.html


Tarinagolf ry:n säännöissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla.


Hallituksen paikat täytetään Tarinagolf Oy:n yhtiökokouksessa

Tarinaharjun golf Oy:n yhtiökokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki osakkeen omistajat, sekä valtakirjan kautta valtuutetut. Valtakirjan kautta ääniä voi olla käytössä myös useampia. C-osakkeiden maksimiäänimäärä on 1098. Tarinagolf ry:llä on A-osakkeiden kautta 1960 ääntä. 


Tarinagolf yhteisöä perustettaessa tavoitteena oli, että seura voi käyttää tarvittaessa äänivaltaansa Tarinagolf Oy:n hallitusta nimitettäessä ja siten varmistaa, että kukaan ulkopuolinen yritys tai yksittäinen henkilö ei pääse valtaamaan yhtiötä. Äänivalta on aina siis tarvittaessa seuralla, jota tulevassa syyskokouksessa käyttää nykyisen johtokunnan siihen valtuuttama henkilö, joka yleensä on seuran puheenjohtaja.


Kokouksessa jaetaan stipendejä ansioituneille junioreille ja edustuspelaajille

Tarinan nuoriso- ja valmennustoiminta valmentaa nuoria hyvään harrastukseen, sekä tulevaisuuden lupauksia kilpauralle. Syyskokouksen yhteydessä seura ja AK-stipendirahasto haluavat muistaa ansioituneita pelaajia stipendien muodossa.

 


Kokouskutsu 

Tarinagolf ry:n varsinainen syyskokous

tiistaina 27.11.2019 klo 18.00,
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n asiat. Lisäksi kokouksessa
päätetään seuran kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin
pelimaksuihin ja niiden ehtoihin vuodelle 2019.
 
Kokouksen asiakirjat esillä: www.tarinagolf.fi / Etusivulla / Tarina Info / Kokousmateriaalit
 
Kokouksen osanottajien rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla klo 17.30.
 
Johtokunta
 
Kokouksen esityslista

Kokouskutsu:

Tarinagolf Oy:n varsinainen yhtiökokous tiistaina

27.11.2019 klo 19.00,
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle
syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja päätetään 6 §:n
mukaisesti B-osakkeiden muuntamisesta.
 
Kokouksen asiakirjat esillä:www.tarinagolf.fi / Etusivulla / Tarina Info / Kokousmateriaalit
 
Osanottajien ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen alkaa kokouspaikalla klo 18.30.
 
Tarinagolf Oy:n hallitus
 
Kokouksen esityslista