24.10.2018 [08:11]

Tarinagolf ry:n puheenjohtaja vaihtuu

 

Tarinaa vuodesta 2014 luotsannut Minna Hirvonen on ilmoittanut, että hän ei asetu enää ehdolle seuraavalle kaudelle.

 

Mistä moinen päätös, Minna Hirvonen?

”Nämä viimeiset viisi vuotta ovat olleet antoisia. Näen kuitenkin, että oma siviilityöni on tällä hetkellä niin työntäyteinen, että en juuri nyt pysty antamaan seuralle sitä panosta, jonka itse toivoisin voivani antaa. Siksi on aika antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle ja samalla myös uusille tuulille”.

Puheenjohtajan lisäksi myös johtokunnassa tapahtuu muutoksia.


Jotta tiedämme ketä äänestää ja mihin äänestää, kertaamme, miten seura ja yhtiö toimivat

 

Johtokunnan ja hallituksen tehtävät

 

Golfyhteisöämme johtaa seuran johtokunta ja golfyhtiön hallitus. Karkeasti työnjaon voi jakaa seuraavasti:

Tarinagolf ry:n johtokunta vastaa pääasiassa seuraamme (jäsenet) koskevista asioista ja toiminnoista

Tarinagolf Oy:n hallitus (osakkeenomistajat) puolestaan vastaa kaikkeen omaisuuteen, kuten kenttään, klubiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi toimitusjohtaja, palvelupäällikkö, kenttämestari ja kaikki kenttätyöntekijämme ovat yhtiön palkkalistoilla. Sen sijaan esim. caddiemasterit ovat seuran palkkalistoilla ja seura maksaa myös osan toiminnanjohtajan palkasta.

 

Tarinagolf ry

Yhdistyksen säännöt (6§) määrittelevät johtokunnan jäsenten määrän (puheenjohtaja, kaksi kapteenia ja kuusi muuta jäsentä), jäsenyysajan, sekä vastuualueet, mm. puheenjohtajan ja kapteenien osalta jne.

Viime vuosien käytäntö on osoittanut, että seuran sääntöjen määräämien roolien lisäksi, jokaisella vastuualueella, (esim. kilpailutoiminta, senioritoiminta jne.) on hyvä olla vastuuhenkilö johtokunnassa. Kyseinen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa toimintasuunnitelmasta, toimintasuunnitelman toteutuksesta ja taloudesta.

Operatiivisesti toimintaa pyöritetään yhdessä toimikunnan kanssa, jonka valittu johtokunnan jäsen muodostaa. Toimikunnan koko vaihtelee tarpeen mukaan. Toimikuntien valmistelemat toimintasuunnitelmat hyväksyy syyskokous. Toiminnanjohtaja ja muu seuran palkattu henkilöstö tukee toimikuntien toimintaa.

Seuran johtokunnan jäsenet valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan, pois lukien puheenjohtaja ja kapteenit, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi siis vähintään kaksi (2) jäsentä on erovuorossa.

 

Tarinagolf Oy

Usein luullaan, että seuran (Tarinagolf ry:n) puheenjohtaja ja johtokunta johtaa suoraan myös kenttätoimintoja. Näin ei Tarinagolf ry:n sääntöjen ja Tarinagolf Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuitenkaan ole. Seura käyttää äänivaltaa yhdessä osakkaiden kanssa yhtiökokouksessa valitsemalla Tarinagolf Oy:n hallituksen.

Yhtiön hallitus ohjaa ja antaa tavoitteet, sekä suuntaviivat toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja pyörittää koko yhteisön toimintaa yhdessä palkatun henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Toimitusjohtajan tukena hallituksen lisäksi on mm. hallituksen nimeämä kenttätoimikunta.

Golfyhtiön hallitus nimetään vuosittain syyskokouksessa.


Johtokunnan paikat täytetään syyskokouksessa

 

Johtokunnan jäsenet äänestetään syyskokouksen yhteydessä – periaatteella jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Johtokunnan jäseneksi voidaan ehdottaa ketä tahansa seuran jäsentä.

Tarinagolf ry:n (seuran) kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki läsnä olevat jäsenet – myös juniorit.

Tarinagolf Oy:n yhtiökokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki osakkeen omistajat ja valtakirjan kautta ääniä voi olla käytössä myös useampia.

Yhteisöä perustettaessa tavoitteena oli, että mikään ulkopuolinen taho pysty valtaamaan yhtiötä – ei myöskään valtakirjojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiökokouksissa suurinta äänivaltaa käyttää aina seura ja seuraa edustaa Tarinagolf ry:n johtokunnan valtuuttama henkilö – yleensä puheenjohtaja. Periaatteessa valtakirjojen kerääminen on turhaa muussa tapauksessa, kuin kokoukseen osallistumisoikeuden vuoksi.

 

Johtokunnassa v. 2019 jatkavat edelleen:

 • Jouni Puranen (2018-2020) valittiin vuosi sitten syyskokouksessa ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa. Hänen vastuualueenaan on kilpailu- ja tasoitustoiminta.
 • Naiskapteeni Tiina Eskel-Mustonen (2016-2017, 2018-2020) valittiin edellisessä syyskokouksessa naiskapteeniksi ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa.
 • Antti Mustonen (2018-2020). Hänen vastuualueenaan on nuoriso- ja valmennustoiminta.
 • Paavo Ruotsalainen (2014-2016, 2017-2019). Hänen vastuualueenaan on senioritoiminta.
 • Sari Hoffren (2018-2019). Hänen vastuualueenaan on kummitoiminta ja uudet jäsenet.

 

Erovuorossa ovat:

 • Mieskapteeni Risto Hämäläinen (2017-2018). On valmis jatkamaan johtokunnassa.
 • Seppo Kantosalo (2014-2018). On valmis jatkamaan johtokunnassa.
 • Pauliina Söderlund-Hänninen (2016-2018). Hänen vastuualueenaan on ollut naistoiminta. Ei jatka johtokunnassa.

 

Neljä johtokunnan paikkaa ovat avoinna seuraavassa syyskokouksessa:

 • Puheenjohtaja, joka valitaan aina kaksivuotiskaudeksi
 • Mieskapteeni, joka niin ikään valitaan kaksivuotiskaudeksi
 • Kaksi johtokunnan jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskausiksi

Kaikki neljä edellä ilmoitettua vastuualuetta ovat avoinna ja niihin voi siis ilmoittautua ehdolle etukäteen Tarinan toimistoon: toimisto@tarinagolf.fi, puh. 020 1878 702 tai toiminnanjohtajalle Osmo Ruuska; osmo.ruuska@tarinagolf.fi, puh. 020 1878710.

Aikaisempien vuosien tapaan johtokuntaan, ja nyt myös puheenjohtajaksi, halukkaat esitellään Tarinan nettisivuilla, jotta kaikki seuran jäsenet pääsevät heihin tutustumaan. Luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan. Lisäksi erovuorossa olevat voidaan valita myös jatkokaudelle. 
Ehdolle ilmoittautuneiden nimet ja mahdolliset esittelyt julkaistaan 12.11. 


Selvennys ehdokkaille ja jäsenäänestäjille:

 

Tässä dokumentissa esitellyt vastuualueet ovat edellisen johtokunnan suositukset uusiksi toimintasuunnitelman mukaisiksi tehtäväalueiksi. Seuran säännöt määrittelevät ainoastaan seuraavat roolit; johtokunnan puheenjohtaja, naiskapteeni, mieskapteeni. Lopulliset tehtäväalueet ja niiden lopullisen vastuujaon kaudelle 2019 määrittelee ja päättää uusi johtokunta ensimmäisessä kokouksessaan.

Oletko kiinnostunut tai tiedätkö hyvän ehdokkaan?

Jos puheenjohtajaksi tai johtokuntaan ehdolla oleva ehdokas, tai tukijoukko, haluaa etukäteen esittelyn Tarinan nettisivuille, se onnistuu ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Osmo Ruuskaan puh. 020 1878710 tai osmo.ruuska@tarinagolf.fi tai Tiina Eskel-Mustoseen puh. 050 594 7190 tai tiina.eskelmustonen@tarinagolf.fi

Kuten todettua, luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle puheenjohtajaksi ja johtokuntaan ilman etukäteisesittelyä.


Yhtiölle uusi hallitus

 

Samassa yhteydessä seuran syyskokouksen kanssa pidetään myös Tarinagolf Oy:n yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet kaudelle 2019. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa ei ole varajäseniä. Hallitus itse valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Nykyisessä, vuoden 2018 Tarinagolf Oy:n hallituksessa on puheenjohtajana Kari Niskanen; varapuheenjohtajana Marjo-Kaisa Väisänen, sekä jäseninä Minna Hirvonen, Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö, Pasi Pitkänen ja Eero Saukkonen.

 

Nyt on vaikuttamisen aika

 

Nyt jokaisella seuramme jäsenellä ja osakkeen omistajalla on siis erinomainen mahdollisuus vaikuttaa golfyhteisömme tulevaisuuteen; johtokuntaan, hallitukseen.

Tule siis paikalle Kylpylähotelli Rauhalahteen 27.11.2018 klo 18.00 keskustelemaan, ehdottamaan, kannattamaan ja äänestämään seurallemme ja yhtiöllemme tärkeistä henkilövalinnoista.

 

 • Tarinagolf ry:n syyskokous, 27.11 klo 18.00, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla jäsenillä.
 • Tarinagolf Oy:n yhtiökokous 27.11 klo 19.00, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla osakkeen ja/tai valtakirjan omistajilla.

 

Kokouksessa jaetaan stipendejä ansioituneille junioreille ja edustuspelaajille:

 • Seura ja AK-stipendirahasto haluaa muistaa ansioituneita pelaajia stipendien muodossa.

 

Tarinagolf ry / Johtokunta ja Tarinagolf Oy / Hallitus