21.08.2018 [09:22]

Asiakkailta saadun palautteen pohjalta VT13 ja 14 turvallisuutta on parannettu

Vanhan Tarinan 13. väylällä on kuluneena kesänä tullut vaaratilanteita, jossa takatiiltä avattu pallo on tullut 14. väylän tiille.

Miksi avaukset päätyvät 14 puolelle?

Tarinagolf on velvollinen pitämään VT13-14 välisen sähkölinjan alapuolisen alueen kasvillisuus riittävän matalana (kuvassa oikealla). Aluetta on kahden viime vuoden aikana raivattu, jolloin VT 13. takatiiltä on avautunut sähkölinjaa pitkin suora linja greenille (noin 270 metriä).

Uusi lyöntilinja houkuttelee pitkälyöntiset avaamaan suoraan greenille ja tämä on puolestaan aiheuttanut useita vaaratilanteita 14 tiillä ja punaisen tiin odotusalueella.

Turvallisuussyistä OUT -linjaa on jatkettu eteenpäin

Väliaikaisena turvallisuusparannuksena out-paalulinja on jatkettu siten, että VT 13 greenin takana viimeinen out-paalu (mustapääpaalu) on voimalinjan oikean puoleisessa pylväässä kiinni. Alue on myös raivattu, jos pallo sattuu karkaamaan pusikkoon, niin tulkinta on helpompi tehdä.

VT14 etutiiltä lyövien odottelualue ja samalla myös tiiboksit ovat nyt väylää 13 -pelatessa out-aluetta.

Tulevaisuudessa haetaan varmempi ratkaisu

Tulevia vuosia varten oikominen tullaan turvallisuussyistä estämään muulla tavalla, Suunnitelmissa on mm. puiden siirtäminen aivan VT 13 backtiin viereen tai rakentamalla mainosaita siten, että avauksia ei enää kannata tehdä sähkölinjan kautta.

 

Korjausalue poistettu käytöstä

VT13 greenin oikealla puolella tehtiin keväällä korjaustöitä ja kylvettiin uusi nurmikko. Nyt korjausalue on leikattu raffikorkeuteen ja korjausmerkit poistettu eli alue on nyt pelissä normaalisti. (Kuvassa oikealla - greenin ja uuden tien välissä oleva alue)