13.11.2017 [10:41]

Seuramme ja kenttäyhtiön syyskokoukset pidetään 28.11. Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Ennen kokouksia klo 17 kuullaan toimitusjohtajan katsaus kuluneesta vuodesta. Tarinagolf ry:n syyskokous on klo 18 ja Tarinagolf Oy:n klo 19.30.

Syyskokousten aikataulu 28.11.2017

17.00 Toiminnanjohtajan katsaus – Pelaaja ensin tulokset ja Tarina tänään
18.00 Tarinagolf ry. syyskokous. Kokousmateriaalit löydät täältä.
19.30 Tarinagolf Oy syyskokous. Kokousmateriaalit löydät täältä.


Tänä vuonna seuran johtokunnassa ovat erovuorossa naiskapteeni ja kaksi erovuorossa olevaa johtokunnan jäsentä, sekä kaksi eronpyyntönsä jättänyttä johtokunnan jäsentä

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet: 

 • Tiina Eskel-Mustonen (Naiskapteeni)
 • Tommi Riikonen (Markkinointi- ja aktivointitoiminta)
 • Seppo Kantosalo (Kilpailu- ja tasoitustoiminta)

Eronpyyntönsä ovat jättäneet:

 • Vesa Korhonen (Nuoriso- ja valmennustoiminta)
 • Juha Korhonen (Talous)

Kaikki viisi edellä ilmoitettua johtokuntapaikkaa ovat avoinna ja niihin voi ilmoittautua ehdolle etukäteen Tarinan toimistoon: toimisto@tarinagolf.fi, puh. 020 1878 702 tai toiminnanjohtajalle Osmo Ruuska; osmo.ruuska@tarinagolf.fi, puh. 020 1878710.

Sääntöjen mukaan luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan.


Avoin ehdokkuus – avoin äänestys

Millainen on vuoden 2018 johtokunta:

Johtokunnassa jatkavat edelleen:
 

 • Minna Hirvonen (2017-2018) valittiin edellisessä syyskokouksessa puheenjohtajaksi ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa
 • Risto Hämäläinen (2017-2018) valittiin edellisessä syyskokouksessa kapteeniksi ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa
 • Pauliina Söderlund-Hänninen (2016-2018) valittiin kaksi vuotta sitten syyskokouksessa ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa. Hänen vastuualueenaan on ollut naistoiminta.
 • Paavo Ruotsalainen (2017-2019) valittiin edellisessä syyskokouksessa ja hän jatkaa edelleen johtokunnassa. Vastuualueena on ollut senioritoiminta.


Viisi johtokunnan jäsenen paikkaa ovat avoinna seuraavassa syyskokouksessa:

 • Naiskapteeni, joka niin ikään valitaan kaksivuotiskaudeksi
 • Kaksi johtokunnan jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskausiksi, sekä yksi kaksivuotiskaudeksi ja yksi yhden vuoden ajaksi

Kaikki viisi edellä ilmoitettua johtokuntapaikkaa ovat avoinna ja niihin voi siis ilmoittautua ehdolle etukäteen Tarinan toimistoon: toimisto@tarinagolf.fi, puh. 020 1878 702 tai toiminnanjohtajalle Osmo Ruuska; osmo.ruuska@tarinagolf.fi, puh. 020 1878710.
Luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan. Lisäksi erovuorossa oleva voidaan valita myös jatkokaudelle.

 

Johtokunnan jäsenten roolit ja tehtävät:

Seuran säännöt määrittelevät ainoastaan seuraavat roolit; johtokunnan puheenjohtaja, naiskapteeni, mieskapteeni. Lopulliset tehtäväalueet ja niiden lopullisen vastuujaon kaudelle 2017 määrittelee ja päättää uusi johtokunta.


Oletko kiinnostunut tai tiedätkö hyvän ehdokkaan?

Jos johtokuntaan ehdolla ehdokas tai tukijoukko, haluaa etukäteen esittelyn ehdokkaasta Tarinan sivuille, se onnistuu ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja Osmo Ruuskaan puh. 020 1878710 tai osmo.ruuska@tarinagolf.fi tai viestintävastaava Tiina Eskel-Mustoseen puh. 050 594 7190 tai tiina.eskelmustonen@tarinagolf.fi

Kuten todettua, luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle puheenjohtajaksi ja johtokuntaan ilman netissä olevaa etukäteisesittelyä.

Seuraavia henkilöitä on pyydetty ehdokkaiksi johtokuntaan ja he ovat myös antaneet suostumuksensa (ilmoitettu toimistoon 13.11.2017 mennessä):

Naiskapteeniksi on ehdolla:

 • Tiina Eskel-Mustonen

Johtokuntaan ovat ehdolla: (henkilöt aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan)

 • Sari Hoffren
 • Seppo Kantosalo
 • Antti Mustonen
 • Jouni Puranen

Katso myös ehdolla olevien esittelyt.


Yhtiölle uusi hallitus 

Samassa yhteydessä seuran syyskokouksen kanssa pidetään myös Tarinagolf Oy:n yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet kaudelle 2018. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa ei enää ole varajäseniä. Hallitus itse valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.


Nykyisessä, vuoden 2017 Tarinagolf Oy:n, hallituksessa on ollut puheenjohtajana Juha Korhonen (31.7.2017 saakka, jolloin eron pyynnön jälkeen siirtyi golfliiton toiminnanjohtajaksi.), varapuheenjohtajana 31.7 saakka ja puheenjohtajana 1.8.alkaen on toiminut Kari Niskanen, sekä varapuheenjohtajana 1.8. alkaen Marjo-Kaisa Väisänen, sekä jäseninä, Minna Hirvonen, Pasi Pitkänen, Seppo Rönkkö ja Eero Saukkonen. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ovat Juha Korhosta lukuun ottamatta käytettävissä myös kaudella 2017. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan Tommi Riikosta.


Nyt on vaikuttamisen aika

Nyt jokaisella seuramme jäsenellä ja osakkeen omistajalla on siis erinomainen mahdollisuus vaikuttaa golfyhteisömme tulevaisuuteen.
Tule siis paikalle Hotelli rauhalahteen 28.11.2017 klo 17.00 keskustelemaan, ehdottamaan, kannattamaan ja äänestämään seurallemme ja yhtiöllemme tärkeistä henkilövalinnoista.

 • Tarinagolf ry:n syyskokous, 28.11 klo 18.00, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla jäsenillä.
 • Tarinagolf Oy:n yhtiökokous 28.11 klo 19.30, jossa osallistumis- ja äänioikeus on kaikilla osakkeen ja/tai valtakirjan omistajilla.

Johtokunnan ja hallituksen tehtävät

Jotta tiedämme ketä äänestää ja mihin äänestää, kertaamme miten seura ja yhtiö toimivat.


Golfyhteisöämme johtaa seuran (Tarinagolf ry.) johtokunta ja golfyhtiön (Tarinagolf Oy) hallitus. 

Karkeasti työnjaon voi jakaa seuraavasti:
- Tarinagolf ry:n johtokunta vastaa pääasiassa seuraamme (jäsenet) koskevista asioista ja toiminnoista, kuten nuoriso- ja valmennustoiminta, klubitoiminta, naistoiminta, senioritoiminta, avoimet kilpailut ja tapahtumat jne.
- Tarinangolf Oy:n hallitus (osakkeenomistajat) puolestaan vastaa palveluista ja kaikkeen omaisuuteen, kuten kenttään, klubiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi kaikki kenttätyöntekijämme ovat yhtiön palkkalistoilla. Sen sijaan esim. caddiemasterit ovat seuran palkkalistoilla ja seura maksaa myös osan toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin palkasta. Tarinagolf Oy toimii yhdessä yrittäjien kanssa, jotka tuottavat mm. proshop, ravintola- ja alkeiskurssi- ym. opetus- ja valmennuspalveluja.


Yhdistyksen säännöt (6§) määrittelevät johtokunnan jäsenten määrän (puheenjohtaja, kaksi kapteenia ja kuusi muuta jäsentä), jäsenyysajan, sekä vastuualueet, mm. puheenjohtajan ja kapteenien osalta jne.


Viime vuosien käytäntö on osoittanut, että seuran sääntöjen määräämien roolien lisäksi, jokaisella vastuualueella, (esim. kilpailutoiminta, senioritoiminta jne.) on hyvä olla vastuuhenkilö johtokunnassa. Kyseinen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa toimintasuunnitelmasta, toimintasuunnitelman toteutuksesta ja taloudesta.


Operatiivisesti toimintaa pyöritetään yhdessä toimikunnan kanssa, jonka valittu johtokunnan jäsen muodostaa. Toimikunnan koko vaihtelee tarpeen mukaan. Toimikuntien valmistelemat toimintasuunnitelmat hyväksyy syyskokous. Seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä toimikuntien kanssa. Toiminnanjohtaja ja muu seuran palkattu henkilöstö tukevat toimikuntien toimintaa.


Yhtiön puolella taas yhtiön hallitus ohjaa ja antaa tavoitteet sekä suuntaviivat toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja pyörittää koko yhtiön palvelutuotantoa yhdessä palkatun henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Hänen tukena hallituksen lisäksi on mm. hallituksen alaisuudessa toimiva kenttätoimikunta. Lisäksi Tarina on tunnettu siitä, että vapaaehtoisia saadaan mukaan talkootöihin.


Miten johtokunta valitaan?

Seuran johtokunnan jäsenet valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan, pois lukien puheenjohtaja ja kapteenit, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi siis vähintään kaksi (2) jäsentä on erovuorossa. Jos joku johtokunnan jäsenistä eroaa kesken kauden, valitaan seuraavassa virallisessa kokouksessa hänen loppukaudelleen uusi johtokunnan jäsen. Golfyhtiön hallitus nimetään vuosittain.

Johtokunnan paikat täytetään seuran syyskokouksessa
Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksen yhteydessä – periaatteella jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Johtokunnan jäseneksi voidaan ehdottaa ketä tahansa seuran jäsentä.


Tarinagolf ry:n (seuran) kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki läsnäolevat jäsenet – myös juniorit. 

Kysymys: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla?
Vastaus: Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä ellei säännöissä ole niin määrätty. Säännöissä on siis yksityisten henkilöiden osalta oltava maininta valtakirjojen käyttämisoikeudesta, jos halutaan, että he voivat äänestää valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa. Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö (esim. oy, ry, säätiö) sen sijaan käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa valtuuttamansa edustajan kautta.
Lähde: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/usein_kysyttya.html


Tarinagolf ry:n säännöissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla.


Hallituksen paikat täytetään Tarinagolf Oy:n yhtiökokouksessa

Tarinaharjun golf Oy:n yhtiökokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki osakkeen omistajat, sekä valtakirjan kautta valtuutetut. Valtakirjan kautta ääniä voi olla käytössä myös useampia. C-osakkeiden maksimiäänimäärä on 1098. Tarinagolf ry:llä on A-osakkeiden kautta 1960 ääntä. 


Tarinagolf yhteisöä perustettaessa tavoitteena oli, että seura voi käyttää tarvittaessa äänivaltaansa Tarinagolf Oy:n hallitusta nimitettäessä ja siten varmistaa, että kukaan ulkopuolinen yritys tai yksittäinen henkilö ei pääse valtaamaan yhtiötä. Äänivalta on aina siis tarvittaessa seuralla, jota tulevassa syyskokouksessa käyttää nykyisen johtokunnan siihen valtuuttama henkilö, joka yleensä on seuran puheenjohtaja.


Kokouksessa jaetaan stipendejä ansioituneille junioreille ja edustuspelaajille

Tarinan nuoriso- ja valmennustoiminta valmentaa nuoria hyvään harrastukseen, sekä tulevaisuuden lupauksia kilpauralle. Syyskokouksen yhteydessä seura ja AK-stipendirahasto haluavat muistaa ansioituneita pelaajia stipendien muodossa.