17.07.2017 [09:57]

Tiistaina 18.7 (Vanha) ja keskiviikkona 19.7 (Uusi) tapitetaan greenit. Miksi näin?

Kesäisin viheriön pintakerrokset tiivistyvät (viheriöillä liikkuu pelaajia, leikkureita, koneita, sataa vettä yms.) ja kaasujen vaihto heikkenee / estyy, joka taas johtaa kasvun tyrehtymiseen ja ruohon harvenemiseen.

Myös keväisin, kun viheriöitä yritetään kasvattaa umpeen, on tilanne vastaava, eli kylvökset / taimet pääsevät heikosti tiiviin pinnan läpi kasvamaan.

Tilannetta tarkastellaan säännöllisesti painemittarilla (ks. kuvat), jolloin saadaan faktaa tiiveydestä. Näiden mittausten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin eli tapitukseen. Tarinassa kenttien auettua käyttöaste räjähtää, joten ensimmäisellä tapituksella yleensä on jo kiire ennen juhannusta.

Hoitosuunnitelmaa tehdessä kokemus on tietysti osoittanut. että meillä tiivistymistä tapahtuu ilman mittaustakin eli tapitukset voidaan ohjelmoida tehtäväksi jo valmiiksi tietyille viikoille - karkeasti arvioituna min. 1 krt / kk. Tapituksen lopullinen ajoitus tehdään myös kilpailukalenteri (eli asiakkaat) huomioiden. Tapituksen yhteydessä tehdään luonnollisesti lisäkylvöjä, hiekkakattaukset, jyräykset, lannoituksia jne.

Lue lisää aiheesta...